Osobní automobil FIAT ULYSSE

Krátký popis:

prodej mimo dražbu, dlužník NAZMAT s. r. o.

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

movitá věc - vozidlo

sepsaná do soupisu majetkové podstaty v oddílu II. pod položkou č. 3.

Bližší popis movité věci naleznete v příloze Soupis majetkové podstaty.

způsob prodeje mimo dražbu
minimální kupní cena není stanovena, bude zpeněženo nejvyšší nabídce
lhůta pro podávání nabídek do 18. 10. 2019

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy