Pohledávky - soubor pohledávek

Krátký popis

Prodej mimo dražbu, dlužník TRIGA, společnost s ručením omezeným

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Pohledávky

Pohledávky sepsané do soupisu majetkové podstaty v čl. IV. Pohledávky pod č. v čl. IV. Pohledávky pod č. 51 (v rozsahu 2.907,44 Kč), 53, 55, 58, 61 - 70, 73, 74, 75 (v rozsahu 58.013,00 Kč), 79 – 81, 82 (v rozsahu 123.793,00 Kč), 83, 84, 85 (v rozsahu 6.056,00 Kč), 88 (v rozsahu 5.722,00 Kč), 89 (v rozsahu 6.970,00 Kč), 92 - 94.

Bližší specifikaci pohledávek naleznete v příloze Soupis majetkové podstaty.

Způsob prodeje mimo dražbu
Minimální kupní cena nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 8. 11. 2019

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy