Pohledávky z titulu náhrady škody

Krátký popis

Prodej mimo dražbu, dlužník STAVEKO, s. r. o.

Insolvenční správce Mgr. Karolína Dvořáková

Pohledávky

Pohledávky sepsané do soupisu majetkové podstaty v čl. IV. Pohledávky pod č. 294. a 295.

Bližší specifikaci pohledávek naleznete v příloze Soupis majetkové podstaty.

Způsob prodeje mimo dražbu
Minimální kupní cena nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 8. 11. 2019

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy