Pohledávky

Krátký popis

Prodej mimo dražbu, dlužník Foibos Lighting s. r. o.

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Pohledávky

Pohledávky sepsané do soupisu majetkové podstaty v čl. IV. Pohledávky pod č. 2. - 10.

Bližší specifikaci pohledávky naleznete v příloze Soupis majetkové podstaty.

Způsob prodeje mimo dražbu
Minimální kupní cena nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 6. 9. 2019

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy