Pohledávky ČKD PRAHA DIZ, a. s.

krátký popis:

prodej mimo dražbu, dlužník ČKD PRAHA DIZ, a. s.

insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

pohledávky

sepsané do soupisu majetkové podstaty pod položkami D8, D9, D10, D14, D18, D19, D20, D24, D26, D28, D33, D34, D37, D44, D47, D49, D51, D55, D61, D64, D66, D67, D74, D76, D85, D89, D96, D97, D101, D103, D106, D111, D112, D114 a D117.

Bližší popis pohledávek naleznete v příloze - tabulce Specifikace pohledávek a v příloze - výtahu ze soupisu majetkové podstaty.

způsob prodeje mimo dražbu
minimální kupní cena není stanovena, bude zpeněženo nejvyšší nabídce
lhůta pro podávání nabídek do 7. 2. 2020

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.