Pohledávky dlužníka BAUSTAV ing. s. r. o.

Krátký popis

Prodej mimo dražbu, dlužník BAUSTAV ing. s. r. o.

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Pohledávky

Pohledávky sepsané do soupisu majetkové podstaty v čl. IV. Pohledávky pod č. 3., 4., 8., 9. 

Bližší specifikaci pohledávek naleznete v příloze Soupis majetkové podstaty.

Způsob prodeje mimo dražbu
Minimální kupní cena nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 15. 10. 2021

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Diana Urbášková
tel: 515 917 169
email: diana.urbaskova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy