Pohledávky dlužníka AZ Smart s. r. o.

Krátký popis:

prodej mimo dražbu, dlužník AZ Smart s. r. o.

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Pohledávky

sepsané do soupisu majetkové podstaty v oddílu IV. - pod položkami č. 2 - 3 a 5 - 10. Bližší popis pohledávek naleznete v příloze Soupis majetkové podstaty.

způsob prodeje mimo dražbu
minimální kupní cena není stanovena, bude zpeněženo nejvyšší nabídce
lhůta pro podávání nabídek do 21. 2. 2020

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy