Obchodní podíl ve spol. Crypto-Garage Holding s.r.o.

Krátký popis:

prodej mimo dražbu, dlužník G. C. W. Europe SE

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Podíl

sepsaný do soupisu majetkové podstaty v oddíle V. Ostatní, položka 2. Bližší popis viz příloha Soupis majetkové podstaty.

způsob prodeje mimo dražbu
minimální kupní cena není stanovena, bude zpeněženo nejvyšší nabídce
lhůta pro podávání nabídek do 13. 9. 2021

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

 

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy