Vodovod a splašková kanalizace Zlatá II.

Krátký popis:

prodej mimo dražbu, dlužník Promising Union, s. r. o.

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

nemovité věci

sepsané do soupisu majetkové podstaty v oddílu I. pod položkou č. 37. - 38.

Bližší popis nemovitých věcí naleznete v příloze Soupis majetkové podstaty a Znalecký posudek.

způsob prodeje mimo dražbu
minimální kupní cena není stanovena, bude zpeněženo nejvyšší nabídce
lhůta pro podávání nabídek do 20. 12. 2019

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy