Pozemky nezajištěné, k. ú. Zlatá, LV č. 62

krátký popis:

prodej mimo dražbu, dlužník Promising Union, s. r. o.

insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

nemovité věci

Sepsané do soupisu majetkové podstaty v oddílu I. pod položkou č. 35 -36, viz příloha - Soupis majetkové podstaty.

způsob prodeje mimo dražbu
minimální kupní cena není stanovena
lhůta pro podávání nabídek do 16. 11. 2020

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy