Podíl 1/6 na pozemcích (orná půda), k. ú. Hřibojedy

krátký popis:

prodej mimo dražbu, dlužník Josef Matoulek

insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

nemovitá věc - podíl

1/6

Sepsaná do soupisu majetkové podstaty v oddílu I. pod položkou č.1, nemovitý majetek, viz příloha - Soupis majetkové podstaty.

způsob prodeje mimo dražbu
minimální kupní cena 226.000,00 Kč
lhůta pro podávání nabídek do 17. 12. 2021

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Daniel Nosek
tel: 515 917 168
email:  insolvence@akorli.cz

 

Přílohy

Odkazy