Podíl 1/4 na pozemcích (orná půda, travnatý porost),    k. ú. Kundratice u Křižanova

krátký popis:

prodej mimo dražbu, dlužník Lubomír Jelínek

insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

nemovitá věc - podíl

1/4

Sepsaná do soupisu majetkové podstaty v oddílu I. pod položkou č.1, nemovitý majetek, viz příloha - Soupis majetkové podstaty.

způsob prodeje mimo dražbu
minimální kupní cena není stanovena
lhůta pro podávání nabídek do 26. 11. 2021

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Daniel Nosek
tel: 515 917 168
email:  insolvence@akorli.cz

 

Přílohy

Odkazy