Podíl na pozemku - orná půda, k. ú. Dobšice u Znojma

krátký popis:

prodej mimo dražbu, dlužník Pavel Kellner

insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

nemovité věci

Sepsané do soupisu majetkové podstaty v oddílu I. pod položkou č. 1, viz příloha - Soupis majetkové podstaty.

způsob prodeje mimo dražbu
minimální kupní cena 129.810,00 Kč
lhůta pro podávání nabídek do 11. 9. 2020

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy