Garáž Ostrava, k. ú. Mariánské Hory

krátký popis

prodej mimo dražbu, dlužník Roman Kukuczka

insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

stavba

Sepsaná do soupisu majetkové podstaty pod položkou I. Nemovitý majetek, 

poř. č. 1. Bližší popis naleznete v příloze Soupis majetkové podstaty.

způsob prodeje mimo dražbu
minimální kupní cena není stanovena, nejvyšší nabídka
lhůta pro podávání nabídek do 8. 10. 2021

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Daniel Nosek
tel: 725 757 364
email:  insolvence@akorli.cz

 

Přílohy

Odkazy