Vodovod a splašková kanalizace Zlatá II.

prodej mimo dražbu, dlužník Promising Union, s. r. o.

lhůta pro podávání nabídek do 20. 12. 2019

 

     Zobrazit detail