Tiskařské technologie - stroje

Krátký popis:

Prodej mimo dražbu, dlužník KULINA s. r. o. 

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Movité věci

Movité věci - tiskařské technologie - Scodix ULTRA PRO, HP Indigo 7900, Multigraf Foldmaster Touchline CF 375, Duplo DC 616 Pro, Foliant Mercury 530SF, Cutter Wohlenberg 92, V2 - c.p. bourg BB 3002, 

vše specifikováno blíže v soupisu majetkové podstaty dlužníka zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č. j. MSPH 92 INS 4702/2019-B-16 pod položkami II. Movitý majetek, poř. č. 3 - 9.

Soupis majetkové podstaty v příloze.

Způsob prodeje mimo dražbu
Minimální kupní cena není stanovena, nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 10. 1. 2020

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Jiří Zrůstek
tel: 515 917 160
email:  jiri.zrustek@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy