Vazba Bourg V2

Movité věci, dlužník Tiskárna STIPO s. r. o.

Krátký popis:

Prodej mimo dražbu, dlužník Tiskárna STIPO s. r. o.

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Movité věci

Movité věci v soupisu majetkové podstaty sepsané v oddílu II. Movitý majetek - pod položkou č. 1. až 11.

Soupis majetkové podstaty v příloze.

Způsob prodeje mimo dražbu
Minimální kupní cena není stanovena, nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 1. 2. 2021

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy