Vozidla - dlužník STORAGE INDUSTRY a. s.

Krátký popis:

Prodej mimo dražbu, dlužník STORAGE INDUSTRY a. s.

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Vozidla

Movité věci - vozidla sepsaná v soupisu majetkové podstaty pod položkami poř. č. 1, č. 4, č. 9, č. 13, č. 14, č. 15, č. 17, č. 18, č. 20 a č. 22.

Soupis majetkové podstaty v příloze.

Způsob prodeje mimo dražbu
Minimální kupní cena není stanovena, nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 8. 10. 2021

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Kateřina Moldanová
tel: 515 917 169
email:  katerina.moldanova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy