Movité věci, dlužník Jaroslav Čumpel

Krátký popis:

Prodej mimo dražbu, dlužník Jaroslav Čumpel

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Movité věci

Movité věci v soupisu majetkové podstaty sepsané v oddílu II. Movitý majetek - pod položkou č. 4. až 8, 10 a 12 až 19.

Soupis majetkové podstaty v příloze.

Způsob prodeje mimo dražbu
Minimální kupní cena není stanovena, nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 29. 10. 2021

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Tereza Krpcová
tel: 605 280 822
email:  tereza.krpcova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy