IT movité věci - zařízení

Krátký popis:

Prodej mimo dražbu, dlužník ČKD PRAHA DIZ, a. s.

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Movité věci

IT zařízení a movité věci sepsané v soupisu majetkové podstaty pod poř. č. F 895, 896, 920-922, 932-939, 2512, 7948, 7500, 7501, 7503, 7504, 7506, 7507, 7523, 7525, 7530, 7540.

Soupis majetkové podstaty a výtah ze soupisu majetkové podstaty v příloze.

Způsob prodeje mimo dražbu
Minimální kupní cena není stanovena, nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 23. 8. 2019

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.