Spektrofotometr a zařízení na kalibraci monitorů

Krátký popis:

Prodej mimo dražbu, dlužník KULINA s. r. o. 

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Movité věci

Movité věci sepsané v soupisu majetkové podstaty pod položkami II. Movitý majetek, poř. č. 10 - 11.

Soupis majetkové podstaty v příloze.

Způsob prodeje mimo dražbu, 2. kolo výběrového řízení
Minimální kupní cena není stanovena, nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 15. 10. 2021

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Kontaktní osoba:            

Mgr. Kateřina Moldanová
tel: 515 917 169
email:  katerina.moldanova@akorli.cz 

 

Přílohy

Odkazy