Poskytujeme komplexní služby insolvenčního správce.

 

  • výkon funkce insolvenčního správce
  • kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení (konkurs, reorganizace)
  • zpracování přihlášek pohledávek věřitelů
  • vyjednávání s věřiteli či dlužníky
  • zastupování insolvenčních věřitelů ve věřitelských orgánech či zastupování v incidenčních sporech
  • možnost vykonávat funkci insolvenčního správce v konkrétních insolvenčních řízeních

 

Zobrazit prodej majetku          Kontaktujte nás